Cenník

Cenník doplatkov pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní

Vstupná prehliadka bezplatne
Preventívna prehliadka bezplatne
Konzultácie bezplatne
Akútne ošetrenie pacienta v ordinačnom čase bez príplatku
Infiltračná anestézia 5-8 €
RTG snímka intraorálna 5 €
Fotokompozitná (biela) výplň mliečneho zuba 20-30 €
Fotokompozitná alebo amalgámová výplň trvalého zuba 30-45 €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 75 €
Trepanácia 1 koreňového kanálika 20 €
Trepanácia koreňového kanálika – každý ďalší 15 €
Endodontické ošetrenie – 1 kanálik 30 €
Endodontické ošetrenie – 2 kanáliky 45 €
Endodontické ošetrenie – 3 kanáliky 60 €
Endodontické ošetrenie – 4 kanáliky 70 €
Pečatenie fisúr – každý zub 20 €
Bielenie zubov domáce 180 €
Bielenie zubov ambulantné 200 €
Dentálna hygiena + medzizubná kefka zadarmo 40 €
Dentálna hygiena u detí do 14 rokov a 364 dní 20 €
Dentálna hygiena kontrola – v prípade potreby 20 €
Extrakcia mliečneho zuba 10-15 €
Extrakcia trvalého zuba 25-40 €
Korunka živicová 54 €
Korunka plášťová 68 €
Korunka fazetovaná 102 €
Korunka fazetovaná špeciálnou živicou 140 €
Korunka kovokeramická 180 €
Celokeramická korunka 200 €
Zirkónová korunka 200 €
Zirkón-keramická korunka 200 €
Totálna snímateľná náhrada 70 €
Čiastočná snímateľná náhrada 70 €