ObjavteQualident

Zverte sa do rúk nášmu odbornému tímu a nechajte si vypracovať individuálny komplexný plán starostlivosti na klinike Qualident.


PREVENCIA


STAROSTLIVOSŤ


HYGIENA


ENDODONCIA


BIELENIE


RÖNTGEN


PROTETIKA


PLÁNOVANIE

Služby

Prevencia a dentálna hygiena
– preventívne prehliadky u detí aj dospelých
– bezplatné konzultácie a poradenstvo
– stanovenie komplexného plánu terapie
– profesionálna dentálna hygiena
Estetická stomatológia
-estetické výplne a rekonštrukcie zubov, fazety
-využitie vysokokvalitných fotokompozitných materiálov
-dôraz na maximálnu funkčnosť a estetický výsledok
Endodoncia
– dôraz na záchranu vlastného zuba a odstránenie bolesti
– ošetrenie koreňových kanálikov s použitím modernej technológie –
apexlokátor,  strojová endodoncia
– 3D zaplnenie koreňových kanálikov
Protetika
– Fixné a snímateľné náhrady zubov
– Výber zo všetkých dostupných materiálov s prihliadnutím na maximálnu funkčnosť, estetiku a finančné možnosti
– Individuálny prístup a maximálna snaha o spokojnosť aj pre najnáročnejších pacientov
Detské zubné lekárstvo
– Vytvorenie pozitívneho vzťahu dieťaťa k prostrediu zubnej ambulancie
– Starostlivosť o ústnu dutinu dieťaťa od jeho narodenia
– Bezbolestné ošetrenie aj u detí za pomoci lokálnej injekčnej anestézie
– Rodinné zubné lekárstvo
Chirurgia
– Jednoduché a komplikované extrakcie zubov
– Extrakcie z ortodontických a protetických dôvodov
– Frenulektómia – chirurgické odstránenie patologicky zmenených uzdičiek u detí aj dospelých (stredové, postranné, podjazyková)
Bielenie zubov
– Žiarivý úsmev dostupný pre každého
– Ambulantné a domáce bielenie zubov pomocou individuálnych nosičov
– Účinné a bezpečné postupy
Bezbolestné ošetrenie
– Štandardne snaha dosiahnuť bezbolestnosť pri každom type ošetrenia u nás (výplne, endodoncia, ošetrenie detí, protetika, extrakcie zubov, dentálna hygiena, …)
– Slizničná anestézia vo forme spreju a gélu (deti citlivejší pacienti)
– Infiltračná injekčná anestézia – lokálna + intraligamentárna
Technológie
– Rádioviziografia – zobrazovacia metóda založená na princípe RTG snímkovania s digitálnym zobrazení, minimálna expozícia RTG žiareniu
– Intraorálna kamera – názorné a pohodlné zobrazenie situácie pred, počas a po ošetrení
– Zväčšovacia optika – zefektívnenie diagnostiky aj ošetrenia, zvýšenie prehľadu lekára počas ošetrenia
– Koferdam – izolácia pracovného poľa pri ošetrovaní zuba resp. skupiny zubov, zvýšenie komfortu pacienta a výslednej kvality ošetrenia
– Ošetrenie ozónom – bezpečné použitie ozónu na stomatologické použitie (dezinfekcia kavity zuba pred zhotovením výplne, počas ošetrovania koreňového kanálika, podporná liečba infekcií a rán mäkkých tkanív a slizníc v ústnej dutine)

Dentálna hygiena

Profesionálna dentálna hygiena u nás spĺňa prísne požiadavky z hľadiska ústneho zdravia ako aj celkového zdravotného stavu pacienta. Je významným nástrojom prevencie vzniku zubného kazu a ochorení parodontu. U pacientov so zápalom ďasien a parodontitídou je dentálna hygiena efektívnou a neoddeliteľnou súčasťou liečby.

Dentálna hygiena u nás spočíva najmä v očistení a ošetrení miest nedostupných domácou starostlivosťou. Štandardne obsahuje odstránenie zubného kameňa a mäkkých nánosov ultrazvukom a kyretami, dezinfekčný výplach, leštenie zubov (polishing), pieskovanie (air-flow), fluoridáciu, inštruktáž za pomoci intraorálnej kamery a poradenstvo v oblasti používania zubných pomôcok a výživy.
Dentálna hygiena u nás trvá 45 – 60 minút, ideálne je absolvovať ju minimálne 1x za pol roka, v prípade potreby aj častejšie formou kontroly.

Môžte sa objednať telefonicky 055 799 41 03, 0904 299 130  napíšte nám info@qualident.sk alebo vyplňte objednávací formulár a spojíme sa s vami.