Blog

Individuálna dentálna hygiena

Počas absolvovania profesionálnej dentálnej hygieny by mal lekár alebo dentálna hygienička venovať dostatok času praktickému nácviku domácej ústnej hygieny s ohľadom na individuálne potreby pacienta. Základom čistých zubov (a len tie sa nekazia:-)) je dôkladné mechanické odstránenie všetkých nečistôt. Väčšina mojich pacientov sa ma pýta na to, aká zubná pasta je pre neho najvhodnejšia. Dominantnou pomôckou na čistenie zubov je však stále […]

Profesionálna dentálna hygiena

Ako som spomenula v minulom príspevku, dentálna hygiena je základom prevencie zubného kazu a ochorení parodontu. Profesionálne ju vykonáva v ambulancii zubný lekár alebo dentálna hygienička. Štandardne ju odporúčam absolvovať 2x ročne. U vybraných skupín pacientov je žiaduca častejšie (hlavne u pacientov s parodontitídou a s fixnými ortodontickými aparátmi – strojčekmi). Prebiehať by mala ako dialóg medzi pacientom a odborníkom, preto si na ňu vyhradzujem štandardne hodinu času. Vo […]

Úvod do dentálnej hygieny

Dentálna hygiena je základná a najefektívnejšia metóda prevencie zubného kazu a ochorení parodontu. Stále platí, že len čisté zuby sa nekazia. Možno ju rozdeliť na individuálnu a profesionálnu, pričom obe sú vzájomne veľmi úzko prepojené. Individuálna prebieha doma, zahŕňa hlavne mechanické čistenie zubov a jazyka. Profesionálna sa vykonáva v ambulancii, okrem špeciálnych a individuálne indikovaných metód čistenia je jej dôležitou časťou aj odborná konzultácia s lekárom […]

Preventívne prehliadky

Každá dospelá osoba by mala preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovať minimálne raz ročne, dieťa do veku 18 rokov dvakrát. Preventívna prehliadka raz ročne je zároveň podmienkou všetkých zdravotných poisťovní na to, aby sa spolupodieľali na preplácaní výkonov u zubného lekára v nasledujúcom kalendárnom roku. Aj tu platí pravidlo, že prevencia je lacnejšia, jednoduchšia a pohodlnejšia v porovnaní s prípadnou […]

Pečatenie zubov

Veľmi často sa vo svojej praxi stretávam s otázkami rodičov na pečatenie zubov. Pečatenie je jedna z moderných a efektívnych metód primárnej prevencie poškodenia trvalých zubov zubným kazom. Presnejšie povedané, jedná sa o pečatenie fisúr v trvalom chrupe – rýh nachádzajúcich sa na stoličkách a črenových zuboch. Malý priemer a hlboké uloženie niektorých fisúr znemožňuje ich dokonalé vyčistenie zubnou kefkou […]

Ošetrenie dieťaťa bez stresu

Väčšina detí v zubnej ambulancii prežíva veľký strach, ktorý nevie zvládnuť, preto treba brať ich prežívanie vážne. Na celkový priebeh ošetrenia má veľký význam príprava dieťaťa zo strany rodiča. Výskumy i moja každodenná prax ukazujú, že čím je dieťa mladšie pri prvej návšteve zubára, tým je menšia šanca, že sa bude neskôr báť. Rodič by mal dieťaťu aspoň jeden až […]

Prvá návšteva zubného lekára

Často sa vo svojej praxi stretávam s otázkou, kedy by malo dieťa prvýkrát navštíviť zubnú ambulanciu. Stále pretrváva mylný názor laickej ba dokonca aj časti „odbornej“ verejnosti, že mliečne zuby nie je potrebné ošetrovať, keďže aj tak po čase vypadnú. Pritom vývin zdravého trvalého chrupu je výrazne ovplyvnený práve stavom mliečneho chrupu. Pri tomto postoji býva prvou skúsenosťou dieťaťa s prostredím zubnej […]