Preventívne prehliadky

Každá dospelá osoba by mala preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovať minimálne raz ročne, dieťa do veku 18 rokov dvakrát. Preventívna prehliadka raz ročne je zároveň podmienkou všetkých zdravotných poisťovní na to, aby sa spolupodieľali na preplácaní výkonov u zubného lekára v nasledujúcom kalendárnom roku. Aj tu platí pravidlo, že prevencia je lacnejšia, jednoduchšia a pohodlnejšia v porovnaní s prípadnou liečbou. Kvalitná preventívna prehliadka pozostáva z vizuálnej kontroly za pomoci stomatologickej sondy a zrkadielka, okrem samotného chrupu sa zameriava aj na stav ďasien, slizníc, jazyka, lymfatických uzlín a temporo-mandibulárneho kĺbu. V neposlednom rade však sleduje aj úroveň a potrebu ústnej hygieny a prítomnosť prípadných čeľustno-ortopedických odchýlok. Preventívna prehliadka je úplná vtedy, keď je doplnená o röntgenologické vyšetrenie. Za ideálne považujem raz za dva roky zhotoviť kontrolný panoramatický snímok, čo výrazne zvyšuje efektivitu odhalenia prípadných skrytých nálezov. Nevyhnutnosťou je poznanie celkového zdravotného stavu pacienta (využitie anamnestického dotazníka). Vykonanie dôkladnej vizuálnej prehliadky však odporúčam nielen počas samotnej preventívnej prehliadky, ale počas každej návštevy pacienta v ambulancii.

Did you like this? Share it!