Pečatenie zubov

Veľmi často sa vo svojej praxi stretávam s otázkami rodičov na pečatenie zubov. Pečatenie je jedna z moderných a efektívnych metód primárnej prevencie poškodenia trvalých zubov zubným kazom. Presnejšie povedané, jedná sa o pečatenie fisúr v trvalom chrupe – rýh nachádzajúcich sa na stoličkách a črenových zuboch. Malý priemer a hlboké uloženie niektorých fisúr znemožňuje ich dokonalé vyčistenie zubnou kefkou a preto sa stávajú vstupnou bránou pre vznik zubného kazu. Podstatou pečatenia je vytvorenie mechanickej bariéry proti pôsobeniu baktérií v hlbokom ryhovom systéme zuba. Vykonáva sa priebežne s postupným prerezávaním sa jednotlivých trvalých zubov, najčastejšie od šiesteho roku dieťaťa. Aby sa predišlo prekrytiu skrytého zubného kazu dentálnym pečatidlom, odporúča sa zapečatiť ryhy molárov a premolárov čo najskôr po ich prerezaní. Z tohto dôvodu sú pravidelné preventívne prehliadky aspoň dvakrát ročne nevyhnutné na to, aby zubný lekár vedel objektívne posúdiť potrebu a prognózu pečatenia. Samotný výkon je rýchly, neinvazívny a nebolestivý. Napriek tomu, že u nás nie je hradený zdravotnou poisťovňou, oproti terapii je tento zákrok finančne nenáročný.

Did you like this? Share it!