Úvod do dentálnej hygieny

Dentálna hygiena je základná a najefektívnejšia metóda prevencie zubného kazu
a ochorení parodontu. Stále platí, že len čisté zuby sa nekazia. Možno ju rozdeliť na
individuálnu a profesionálnu, pričom obe sú vzájomne veľmi úzko prepojené. Individuálna
prebieha doma, zahŕňa hlavne mechanické čistenie zubov a jazyka. Profesionálna sa vykonáva
v ambulancii, okrem špeciálnych a individuálne indikovaných metód čistenia je jej dôležitou
časťou aj odborná konzultácia s lekárom či dentálnou hygieničkou. Podstatou je hlavne
nácvik domácej hygieny s ohľadom na stav chrupu pacienta, no často s pacientom
konzultujem napríklad aj úpravu stravy. V mojej ambulancii je vykonanie kvalitnej dentálnej
hygieny základným stupňom pred akýmkoľvek ďalším postupom. Priamo vplýva na komfort
i kvalitu vykonaného ošetrenia a samozrejme aj na trvácnosť výplní či protetických prác. Na
každého pacienta si len v rámci dentálnej hygieny vyhradzujem čistú hodinu času a pacienti
spravidla odchádzajú s povestným príjemným pocitom v ústach. Poisťovňa na ňu prispieva
dvakrát ročne, no vo vážnejších prípadoch je nevyhnutné absolvovať ju v pravidelných,
niekoľkomesačných intervaloch. Obzvlášť dôležitá je u pacientov s parodontitídou, fixnými
ortodontickými aparátmi (tzv. strojčeky na zuby) a zubnými implantátmi.

Did you like this? Share it!