Profesionálna dentálna hygiena

Ako som spomenula v minulom príspevku, dentálna hygiena je základom prevencie
zubného kazu a ochorení parodontu. Profesionálne ju vykonáva v ambulancii zubný lekár
alebo dentálna hygienička. Štandardne ju odporúčam absolvovať 2x ročne. U vybraných
skupín pacientov je žiaduca častejšie (hlavne u pacientov s parodontitídou a s fixnými
ortodontickými aparátmi – strojčekmi). Prebiehať by mala ako dialóg medzi pacientom
a odborníkom, preto si na ňu vyhradzujem štandardne hodinu času. Vo všeobecnosti začína
odstránením zubného kameňa kvalitným ultrazvukovým prístrojom. Nasleduje ručné
odstránenie mäkkých nánosov a povlakov špeciálnymi a na tento účel prispôsobenými
nástrojmi – kyretami. Nečistoty z ťažko dostupných priestorov medzi zubami a pod ďasnami,
ale aj u pacientov so strojčekmi, fixnými protetickými prácami alebo implantátmi,
odstraňujem pomocou metódy pieskovania (air-flow). Na záver vykonávam leštenie pomocou
abrazívnych pást (polishing) a fluoridáciu. Príjemným vedľajším efektom býva rozjasnenie
lesku a farby zubov. Veľký dôraz kladiem na edukáciu a nácvik hygieny. Pacient si okrem
čistého chrupu odnáša aj všetky potrebné znalosti a zručnosti na to, aby bol schopný správne
sa starať o svoj chrup vzhľadom na svoje individuálne potreby.

Did you like this? Share it!