Ošetrenie dieťaťa bez stresu

Väčšina detí v zubnej ambulancii prežíva veľký strach, ktorý nevie zvládnuť, preto treba brať ich prežívanie vážne. Na celkový priebeh ošetrenia má veľký význam príprava dieťaťa zo strany rodiča. Výskumy i moja každodenná prax ukazujú, že čím je dieťa mladšie pri prvej návšteve zubára, tým je menšia šanca, že sa bude neskôr báť. Rodič by mal dieťaťu aspoň jeden až dva dni vopred povedať, že pôjdu k zubárovi, vysvetliť, ako to bude prebiehať a čo ho čaká, aby nebolo zaskočené. Pomôcť si môže rôznymi detskými knižkami alebo videami s touto tematikou bežne dostupnými na internete. V žiadnom prípade by nemal dieťa strašiť zubárom, keď si nechce umývať zuby, alebo nebodaj sa mu zdôverovať s prípadným nepríjemným zážitkom či skúsenosťou v zubnej ambulancii. Rodič by určite nemal dieťa klamať v zmysle „nebude to vôbec bolieť“. Dieťa sa môže cítiť byť zradené, ak čo i len trochu zacíti pri zákroku náznak bolesti. Vo vzťahu dieťaťa k lekárovi zohráva dôvera kľúčovú úlohu.

Did you like this? Share it!