Prvá návšteva zubného lekára

Často sa vo svojej praxi stretávam s otázkou, kedy by malo dieťa prvýkrát navštíviť
zubnú ambulanciu. Stále pretrváva mylný názor laickej ba dokonca aj časti „odbornej“
verejnosti, že mliečne zuby nie je potrebné ošetrovať, keďže aj tak po čase vypadnú. Pritom
vývin zdravého trvalého chrupu je výrazne ovplyvnený práve stavom mliečneho chrupu. Pri
tomto postoji býva prvou skúsenosťou dieťaťa s prostredím zubnej ambulancie potreba
ošetrenia akútnej bolesti. To spravidla zanecháva u dieťaťa negatívnu stopu, často
pretrvávajúcu až do dospelosti. Správna starostlivosť o ústnu dutinu dieťaťa pritom začína už
po jeho narodení a po prerezaní prvého zúbka je vhodná prvá návšteva u zubného lekára. K
pozitívnemu dojmu dieťaťa prispieva nenútené zoznámenie sa s prostredím ambulancie
a personálom. Lekár by si mal pre túto príležitosť vyhradiť dostatok času, aby formou
rozhovoru, prípadne hry vyvolal v dieťati záujem a dôveru. Pravidelný kontakt dieťaťa s jeho
zubným lekárom (minimálne 2x ročne) uľahčuje priebeh prvého ošetrenia a výrazne odbúra
stres aj zo strany rodiča.

Did you like this? Share it!